Mieczyslaw Tadeusz Borowiec

My hobby

Zamki w Polsce
Grody, grodziska

Zamki Mazowsza

Zamki Malopolski (+Szlak Orlich Gniazd)

Ziemia Sandomiersko-Lubelska

Zamki Wielkopolski

Zamki Slaskie

Zamki Pomorskie

Zamki Krzyzackie