Photochromism of Sillenites

Dr Mieczyslaw Tadeusz Borowiec

Photochromic effect in Bi12GeO20:Ce

M.T.Borowiec, M.Zaleski, H.Bou-Rjeily, A.Hamri, B.Briat, A.Majchrowski, H.Szymczak, J.Zmija

SPIE 3178,184,1997

Equilibrium and non-equilibrium processes in sillenites

Mieczysław Tadeusz BOROWIEC

SPIE 3178,173,1997

Key Words: photochromism, sillenites, photoconductivity, thermoabsorption

Dr Mieczyslaw Tadeusz BOROWIEC

Representative Publications